Fabrikant van: lijmen, verven, inkten, hobby- en schoolproducten

Kwaliteit, Controle en MSDS

Kwaliteit
Collall voert aspecten als kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in haar vaandel. Kwaliteit is een eerste vereiste voor een fabrikant van consumentenproducten. Al meer dan 65 jaar staat Collall garant voor haar kwaliteitsproducten. De basis van kwaliteit wordt gelegd bij de keuze van mensen die bij Collall werken. Alle medewerkers van Collall van laag tot hoog zijn geselecteerd en opgeleid om de beste kwaliteitsproducten voor u te maken.

Lees meer

Productkeuringen en REACh

Een aantal producten van Collall worden gekeurd volgens NEN EN 71 1-7 normen. Dit geldt voor de producten die expliciet bestemd zijn als ''speelgoed'' De norm daarvoor is dat het product speciaal gemaakt is voor kinderen t/m 14 jaar. Onderstaand een overzicht van deze NEN EN 71 normen.

Lees meer


REACh

De afkorting staat voor: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. REACh is een Europese verordening en is ingegaan op 1 juni 2007. REACh is bedoeld om de gebruikers van chemicaliën te informeren over risico's van de gebruikte stoffen en daardoor veilig gebruik ervan te stimuleren. De industrie moet ervoor zorgen dat alle stoffen worden getest en alle veiligheidsinformatie beschikbaar is.

 

Registratie

Alle stoffen op de Europese markt (gemaakt of geïmporteerd in hoeveelheden > 1 ton) moeten geregistreerd worden bij het Chemisch agentschap (ECHA) in Helsinki. Hiervoor is voor bestaande stoffen een overgangsperiode, afhankelijk van de hoeveelheid aangemaakte of geïmporteerde stof, mits deze stoffen voor 1 december 2008 gepreregistreerd zijn.
Nagenoeg alle grondstofleveranciers van Collall hebben aangegeven dat zij met deze preregistratie bezig zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er vanwege deze wetgeving leveringsproblemen zullen optreden.

Evaluatie

Wanneer stoffen ter registratie worden aangeboden checkt het agentschap of de aangeboden informatie voldoende is of dat er aanvullende tests moeten worden gedaan. Voor de gevaarlijkste stoffen moeten de risico's per 1 december 2010 bekend zijn. Deze stoffen zijn voor Collall niet van belang. Op 1 juni 2018 moeten de gevaren van alle stoffen (met enige uitzonderingen) in kaart zijn gebracht.

Autorisatie

Wanneer stoffen reden geven tot zorg kan er een autorisatie proces nodig zijn. Er is een zeer korte lijst van stoffen waar dit voor geldt. Deze stoffen worden door Collall niet gebruikt.

Restrictie

Op basis van de gevaren die uit de evaluatie van stoffen naar voren komt kunnen er bepaalde restricties voor deze stoffen gaan gelden. Collall verwacht niet dat dit voor de door haar gebruikte grondstoffen zal gelden maar mocht dit zo zijn, zullen deze grondstoffen (zo mogelijk) worden uitgeformuleerd.

Effecten van REACh

Fabrikanten en importeurs moeten ervoor zorgen dat alle stoffen en alle stoffen in preparaten in hoeveelheden > 1 ton per jaar worden geregistreerd voor alle bekende gebruiken.

Omdat dit een kostbare aangelegenheid is bestaat de kans dat er bepaalde grondstoffen uit de handel worden genomen. In dit geval zal Collall producten moeten herformuleren.

Op basis van het aangegeven gebruik van grondstoffen worden blootstellingsscenario's opgesteld die bij toekomstige veiligheidsinformatiebladen zullen worden gevoegd. Hierdoor kunnen onze klanten zien op welke manier er veilig met onze producten kan worden gewerkt.

Verdere informatie over REACh:

Reachcentrum
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/


Copyright 2022 - Login - Webba -
Privacy Verklaring - Wijzig cookie instellingen